Guldet

Vores primære materialle forhandlere får guld fra firmaet: C.Hafner.

Her kan du også læse mere: https://www.c-hafner.de/en/company/co2-neutrality.html

Nedenstående stammer fra vores materiale forhandler.

Generelt:
I mange århundreder er guld blevet udvundet i naturen uden nogen hensyntagen til sociale aspekter eller miljøet, der bl.a. har lidt under fældning af skov og regnskov, fjernelse og erosion af øverste jordlag samt forurening af vand og vandløb.

Hos C.Hafner skelnes der mellem primært guld og sekundært guld. Det primære guld stammer fra minedrift, mens det sekundære guld er genbrugsguld, altså guld fra gamle smykker samt metalaffald fra smykke- og dentalindustrien.

Genbrugsguld:
Et vigtigt element i den grønne omstilling er den måde, hvorpå vi anvender naturens ressourcer.
En undersøgelse har vist, at genbrugsguld har et
CO2-aftryk, der er 99,8 % lavere end det guld, der bliver udvundet fra minedrift. Derfor anvender C.Hafner udelukkende genbrugsguld. Det gamle guld gennemgår således en affineringsproces, hvor det renses og forvandles til rent guld.

Processen

Inden selve affineringsprocessen sættes i gang, analyseres det gamle guld. Identificeres der i den forbindelse primært guld, sorteres dette fra og sendes
tilbage til kunden. På den måde kan C.Hafner garantere, at deres produktion udelukkende består af 100% genbrugsguld.'

C02 neutral Affinering:
Genbrugsprocessen foregår på C.Hafner anlæg i Pforzheim, hvor udviklingen af CO2-neutral teknologi er sat i højsæde.

Anlægget anvender således 100% strøm fra vedvarende energikilder, restvarmen fra affineringsprocessen genanvendes vha. vekselvarme, råmaterialer som salpetersyre bliver eprocesseret og spildevandet renses gennem et moderne filtersystem. Det er blot nogle få af de initiativer, C.Hafner har iværksat for at nå deres mål om CO2-neutralitet.

Retningslinjer:
Vores danske forhandler samarbejder med anerkendte europæiske samarbejdspartnere, der gennem LBMA-certificering (The London Bullion Market Association) og RJC (Responsible Jewellery Council) garanterer en overholdelse af miljømæssige og etiske retningslinjer.

Direkte Genbrugsguld:
Hos os genbruger vi også dit gamle guld direkte, til dine nye smykker.

Det vil sige, at hvis du har gammelt guld i skuffen, som er egnet til genbrug, behøver guldet ikke sendes til affinering, men kan i stedet smeltes til at lave nye smykker med.

.

Gammelt guld og arvede smykker har altid været højt værdsat arbejde på mit værksted. Siden den første dag jeg slog døren op til Milas, har vi både repareret smeltet om og forandret gamle smykker. Givet det nyt liv. Vi har nu 29 års erfaring i at vejlede om guld, arvesmykker, genbrug, upcycle og reparationer.

Se populære smykker