Diamanter

Historie:
Konfliktdiamanter, eller bloddiamanter som de også kaldes, er uslebne diamanter, som oprørsbevægelser bruger til at finansiere deres kampe med. Kampene er ofte meget blodige – og tager ikke hensyn til menneskeliv. I lande som Angola, Congo, Elfenbenskysten, Liberia og Sierra Leone har konfliktdiamanter givet næring til nogle af de største konflikter, Afrika har været vidne til.

Konfliktfri diamanthandel: Kimberley:

For at komme problemet til livs startede de diamantproducerende lande i Afrika et samarbejde i maj 2000 omkring en aftale, som skulle forhindre de skadelige samfundsmæssige følgevirkninger af handlen med konfliktdiamanter. Eksportører, importører og forarbejdere af diamanter samt repræsentanter for diamantindustrien og lokalsamfundet gik sammen i byen Kimberley i Sydafrika med henblik på at fjerne alle konfliktdiamanter fra handelsmarkedet. 

Samarbejdet, som i dag kaldes Kimberley-processen, udviklede et internationalt certificeringssystem for uslebne diamanter. Dette garantisystem er godkendt af alle medlemmer i Kimberley-processen og beskriver den garanti, som alle købere og sælgere af slebne diamanter og diamantsmykker skal angive på alle fakturaer.
Garantien forsikrer, at de nærværende diamanter er blevet anskaffet i
overensstemmelse med FNs resolutioner på området og ad lovlige kanaler, der ikke er involveret i konflikter.

99,8% af verdens diamanter kommer fra konfliktfri kilder Inden Kimberley-processens certificeringsordning (KPCS) trådte i kraft i 2003 var omtrent 4 % af alle handlede diamanter konfliktdiamanter. Dette tal er i dag helt nede på under 1 %.

I henhold til KPCS skal deltagende stater opfylde "minimumskrav" og skal indføre national lovgivning og institutioner, så som eksport, import og intern kontrol. Medlemmerne forpligter sig endvidere også til gennemsigtighed og udveksling af statistiske data. Medlemmerne kan ligeledes kun handle juridisk med andre medlemmer, der også har opfyldt ordningens minimumskrav, og internationale forsendelser af slebne diamanter skal ledsages af et KP-certifikat, der sikrer, at diamanterne er konfliktfrie.

På nuværende tidspunkt har Kimberley-processen 82 medlemslande, som samarbejder med EU, FN og flere NGO’er og civilsamfund.
læs mere om Kimberley: https://www.kimberleyprocess.com/en

Vores forhandler skriver :
"We work with internationally recognized suppliers of conflict-free diamonds, always purchased in accordance with the conventions of the United Nations.
A diamond from (company) has been purchased from legitimate sources not involved in funding in conflict-related areas and in compliance with the United Nations Resolutions. The seller hereby guarantees that these diamonds are conflict free, based on personal knowledge and/or written guarantees provided by the supplier of these diamonds. To the best of our knowledge, our diamonds have been ethically sourced in Australia (Natural Champagne only), Canada, Botswana, Namibia or South Africa. We have advanced systems in place to ensure that our diamonds are natural and untreated and you will never find Lab diamonds in our supply.

We are strict in our rough procurement policy to purchase diamonds that are ethical, sustainable and with provenance. This policy relays to supplying the finest polished diamonds that are guaranteed to be ethical, sustainable and with provenance.

We adhere to the highest level of standards to show provenance of our fine diamonds. Currently, we operate with De Beers Code of Origin to show proof of provenance.

(company) is a strong supporter of the United Nation’s Sustainable Development GoalsWe have aligned our sustainable strategy to contribute to the 17 goals with a focus on climate action, education, decent work and economic growth Since the inception of the Kimberly Process in 2003 – an agreement and system to eliminate the trade of conflict diamonds across international borders – we have diligently followed the system to source and trade diamonds that have complete chain-of-custody."

Se populære smykker